Centrum PRÁCE

Centrum práce je stabilní společnost, jejímž cílem je zajištění komplexních služeb v oblasti vyhledávání a náboru zaměstnanců do firem.

Zaměřujeme se na kariérové poradenství, rekvalifikační kurzy a celoživotní vzdělávání s cílem zvýšit uplatnění jednotlivých uchazečů na trhu práce.

Naše cílová skupina je složena kromě jiných i z osob se ztíženým pohybem na trhu práce, jako např.: matky na mateřské dovolené, studenti a absolventi, lidé 50+, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením a další… Chceme, aby tyto osoby dostávaly kvalitní pracovní příležitosti, nezávisle na předsudcích o jejich výchozí pozici.

Český trh práce se potýká dlouhodobě s problémem, kdy firmy v rámci zefektivňování procesů přicházejí o kvalifikované pracovníky s dlouholetou praxí (50+), u nichž firma předpokládá, že jejich pracovní výkonnost klesá a nevyplatí se do nich dále investovat. Nebo také jen odborní pracovníci sami odchází do důchodu a své zkušenosti nemají komu předat. Z obou pohledů je nutno říci, že naše generace stárne a je třeba více uplatňovat a dbát na tzv. age management, který umožní naplno využít potenciál zaměstnance i skrze jeho věk. Další palčivý problém spatřujeme v přístupu ke studentům a absolventům, jejichž pohyb na trhu práce vyžaduje čas a přípravu.

Protože si veškerou tuto problematiku uvědomujeme, budeme v rámci naší nové společnosti vést osvětu za celoživotní vzdělávání, které je částečným řešením stávající situace a uplatňovat veškeré nástroje pro zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných a jiných skupin na trhu práce tak, aby byly lépe zaměstnavatelní.

Naše mateřská společnost Centrum andragogiky, s. r. o. dlouhodobě podporuje zaměstnávání těchto skupin osob i ve své společnosti a tento model se velmi osvědčil i proto jsme se rozhodli těmto skupinám podat pomocnou ruku v podobě nové společnosti Centrum práce, s. r. o.

Hledejte pracovní pozice z celého internetu na Jooble.