Zlepšení situace na trhu práce je naší prioritou. Angažovanost v této problematice nám poskytuje vždy ty nejaktuálnější informace k zajištění co největší efektivity při vzdělávání a profesní podpoře každého jedince.

Členství – Centrum práce, s. r. o.

 

LOGO 8

 

 

 

 

Česká asociace kariérového poradenství (ČAKP)

 • 14. 3. 2016 proběhlo II. setkání ČAKP
  • fotografie ze II. setkání ZDE >>
  • zápis ze II. setkání ZDE >>
 • 11. 1. 2016 proběhlo I. setkání ČAKP
  • fotografie z I. setkání ZDE >>
  • zápis z I. setkání ZDE >>

 

PhDr. Marie Jírů se angažuje v mnoha institucích:

 

Členství – PhDr. Marie Jírů

 • členka Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje,
 • členka Výkonného výboru AIVD, krajská koordinátorka AIVD pro Královéhradecký kraj, členka pracovní skupiny pro kvalitu v dalším vzdělávání,
 • odpovědná osoba Výboru pro vzdělávání Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR,
 • zakládající členka a signatářka Etického kodexu Koalice pro transparentní podnikání,
 • předsedkyně ČMA, Regionálního klubu Severovýchodní Čechy (RKS),
 • členka Monitorovacího výboru ROP,
 • členka Monitorovacího výboru OPPI,
 • členka pracovní skupiny MPSV k věcnému záměru právní úpravy koordinace rehabilitace osob se zdravotním postižením,
 • členka Odborné sekce Společenská odpovědnost organizací Rady kvality ČR,
 • členka Odborné sekce pro vzdělávání Rady kvality ČR,
 • členka pracovní skupiny Udržitelné vzdělávání a prezidia České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD),
 • PhDr. Marie Jírů byla zařazena do světového almanachu úspěšných lidí Who is Who.