Jste společnost, která bojuje s nedostatkem kvalifikovaných, odborných či vhodných pracovních sil?

Dle našich dialogů s korporátní sférou jsme zjistili, že tento problém není pouze demografický ale celorepublikový. Velkým problémem je bezesporu odbornost – kvalifikovanost uchazečů o zaměstnání, která velmi často úplně chybí, to má vliv na zhoršení adaptability firmy v tržním prostředí a na samotnou konkurenceschopnost celé společnosti.

Rozhodli jsme se proto vylepšit služby v oblasti lidských zdrojů.

Najdeme pro vás vhodné uchazeče a poskytneme jim pomocí rekvalifikace potřebnou odbornost pro výkon pracovní pozice přímo u vás! K tomu ještě jako zaměstnavatel můžete získat dotaci na mzdy.

 

 

Výběr kurzů z oblasti:

 • odborné kurzy pro potravinářský průmysl,
 • odborné kurzy pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl,
 • odborné kurzy pro dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl,
 • odborné kurzy pro chemický, farmaceutický a rafinérský průmysl,
 • odborné kurzy pro výrobu pryžových a plastových výrobků,
 • odborné kurzy pro výrobu kovů a kovodělných výrobků,
 • odborné kurzy pro výrobu a opravy strojů a zařízení,
 • odborné kurzy pro výrobu elektrických a optických přístrojů,
 • odborné kurzy pro výrobu dopravních prostředků,
 • odborné kurzy pro zpracovatelský průmysl,
 • odborné kurzy pro výrobu a rozvod elektřiny,
 • odborné kurzy pro stavebnictví.

 

PŘÍKLADY ODBORNÝCH KURZŮ

 

Chcete pomoci s výběrem zaměstnanců? Kontaktujte nás.