Akreditované vzdělávací programy

 

Kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

 

Základy obsluhy osobního počítače; 50 hodin

Obsah kurzu:

 • poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • základní obsluha počítače,
 • práce v operačním systému,
 • textový editor Word,
 • tabulkový procesor Excel,
 • práce s internetem,
 • práce s elektronickou poštou.

 

Obsluha osobního počítače; 80 hodin

Obsah kurzu:

 • poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • MS Windows,
 • textový editor Word,
 • tabulkový procesor Excel,
 • práce s internetem,
 • práce s elektronickou poštou a MS Outlook,
 • práce s MS PowerPoint,
 • základy počítačové grafiky.

 

Základy podnikání; 155 hodin

Obsah kurzu:

 • poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • přehled o legislativě a zákonech,
 • základy vedení účetnictví,
 • daňová problematika,
 • OSSZ, ZP – povinnosti vyplývající z charakteru podnikání,
 • základy marketingu a managementu,
 • obchodní dovednosti,
 • vypracování podnikatelského plánu.

 

Účetnictví (s využitím výpočetní techniky); 171 hodin

Obsah kurzu:

 • poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • zákon o účetnictví,
 • podstata účetnictví,
 • zásady a průkaznost vedení účetnictví,
 • právní problematika,
 • ůčetnictví a všechny jeho operace,
 • přehledy – OSSZ, ZP,
 • ůčetní případy,
 • evidování a účtování na aktuálně používaném účetním software na osobním počítači.

 

Vedoucí provozu – mistr/mistrová; 120 hodin

Obsah kurzu:

 • poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • osobnost mistra a leadership,
 • strategie firmy,
 • vedení týmu,
 • personalistika,
 • komunikace v nestandardních situacích,
 • prezentační dovednosti, vedení porad,
 • štíhlý management,
 • štíhlá výroba.

 

Marketing; 101 hodin

Obsah kurzu:

 • definice,
 • analýza trhu,
 • SWOT analýza,
 • marketingová koncepce,
 • marketingový plán,
 • marketingový výzkum,
 • konkurence,
 • marketingový mix,
 • management podniku,
 • obchodní politika,
 • komunikace,
 • komunikační mix,
 • osobní prodej,
 • komunikační strategie,
 • realizace reklamní kampaně,
 • design služeb,
 • ON-LINE Marketing,
 • krizová komunikace,
 • poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

Management; 121 hodin

Obsah kurzu:

 • základy manažerských dovedností,
 • vyjednávání a vedení obchodních rozhovorů,
 • hodnocení a asertivní komunikace,
 • marketing a strategické řízení,
 • timemanagement,
 • firemní kultura,
 • základy BOZP.

 

Lektor dalšího vzdělávání (PK; 101 hodin)

Obsah kurzu:

 • sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí,
 • rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky,
 • zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu,
 • prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu,
 • řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek,
 • příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou,
 • zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu,
 • hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí,
 • poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

Kurzy akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí

 

Pracovník v sociálních službách; 160 hodin

Obsah kurzu:

 • standardy kvality sociálních služeb,
 • komunikace, psychologie a etika,
 • psychopatologie, somatologie a základy ochrany zdraví,
 • sociálně právní minimum,
 • metody sociální práce,
 • základy péče o nemocné a základy hygieny a péče o domácnost,
 • aktivizační vzdělávací a výchovné techniky,
 • krizová intervence.