Příklady odborných kurzů

Jako příklad uvádíme:

Zpracování plastů

 • kurz pro seřizovače vstřikovacích strojů,
 • technologie vstřikování plastů,
 • technologie pro výrobu a údržbu forem,
 • konstrukce vstřikovaných dílů,
 • vlastnosti a metody zkoušení plastů,
 • kvalita plastových dílů v praxi,
 • odborný kurz pro technology zpracovávání plastů,
 • školení pro pracovníky vstřikoven – kvalita vstřikování dílů,
 • školení pro proces modelace vstřikování plastů,
 • školení teorie vstřikování plastů pro administrativní pracovníky,
 • zpracování plastů – přehled zpracovatelských technologií,
 • rekvalifikační kurz pro operátory ve výrobě,
 • rekvalifikační kurz pro seřizovače strojů.

Tváření kovů

 • bezkontaktní optické metody pro měření deformací,
 • technologie postupů při lepení karosářských výlisků,
 • metody tvářecích procesů,
 • technologie plošného tváření,
 • materiály, povrchové úpravy a technologie spojování,
 • kurzy pro nástrojáře.

Slévání kovů

 • technologie vysokotlakého lití,
 • slévárenství neželezných slitin,
 • tavírna a metalurgie slitin hliníku,
 • metalurgie slitin hliníku,
 • deformace v tepelném zpracování,
 • zbytkové napětí- měření, dopady, NDT metody,
 • základní kurz pro TZ kaliče,
 • technologie vysokotlakého lití,
 • technologie gravitačního lití,
 • tepelné zpracování,
 • vady odlitků ze slitin hliníku,
 • struktura a mechanických vlastností.

Konstruování

 • školení pro 3d skenování,
 • školení pro 3d tisky,
 • školení pro 3d optický profilometr,
 • odborný kurz tribologie,
 • odborný kurz pro diagnostiku,
 • konstrukce vstřikovaných dílů,
 • základní pravidla výkresové dokumentace.

Elektrotechnika

 • odborný kurz pro začátečníky – elektrické rozvody, elektrická zařízení, elektrické instalace,
 • přechodové děje v elektrotechnice a jejich řešení,
 • elektroenergetika.

Programování a řízení CNC strojů

 • programování a řízení CNC strojů,
 • technologie CNC,
 • 2d kreslení a 3d modelování v autocadu,
 • 3d modelování v inventorupProgramování CNC frézky a CNC soustruhy.

Materiály a koroze

 • povlaky v protikorozní ochraně,
 • korozivzdorné oceli a slitiny v protikorozní ochraně,
 • koroze biomateriálů,
 • kovy – koroze a protikorozní ochrana,
 • materiály, koroze a protikorozní ochrana v automobilovém průmyslu,
 • protikorozní ochrana v půdě a v betonu,
 • protikorozní ochrana v atmosféře,
 • koroze a protikorozní ochrana ve vodách (energetice),
 • degradace materiálů za vysokých teplot,
 • koroze a protikorozní ochrana betonových konstrukcí.

Stavebnictví

 • truhlář stavební,
 • stavební zákon v praxi,
 • stavební technologie,
 • stavební konstrukce,
 • nábytkový truhlář,
 • stavba silnic a jejich konstrukce,
 • geodézie.

Textilní průmysl

 • vlastnosti materiálů,
 • typy textilních vláken,
 • řízení jakosti,
 • zpracovatelské vlastnosti textilních vláken,
 • mikroskopie a obrazová analýza,
 • měření barevnosti, vzhledu a omaku,
 • použití kompozitů a nanokompozitů,
 • hodnocení kvality,
 • tkáňové inženýrství.

Průmyslová automatizace

 • základy průmyslové automatizace,
 • základy programování,
 • pneumatika, hydraulika,
 • tvorba a čtení výkresové dokumentace,
 • mazací prvky používané ve výrobních strojích,
 • způsoby ovládání automatizace výrobních procesů.

Logistika

 • základy podnikové logistiky,
 • řízení firemních projektů a změn,
 • logistika výroby,
 • logistika nákupu a řízení zásob,
 • efektivní využití zákoníku práce v praxi manažera logistiky,
 • logistický audit.

Výběr kurzů z oblasti:

 • odborné kurzy pro potravinářský průmysl,
 • odborné kurzy pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl,
 • odborné kurzy pro dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl,
 • odborné kurzy pro chemický, farmaceutický a rafinérský průmysl,
 • odborné kurzy pro výrobu pryžových a plastových výrobků,
 • odborné kurzy pro výrobu kovů a kovodělných výrobků,
 • odborné kurzy pro výrobu a opravy strojů a zařízení,
 • odborné kurzy pro výrobu elektrických a optických přístrojů,
 • odborné kurzy pro výrobu dopravních prostředků,
 • odborné kurzy pro zpracovatelský průmysl,
 • odborné kurzy pro výrobu a rozvod elektřiny,
 • odborné kurzy pro stavebnictví.

ICT:

Připravíme školení podle vašich požadavků.

Jako příklad uvádíme:

 • kurzy pro začátečníky: Základy práce s počítačem, notebookem, tabletem, chytrým telefonem, internetem,
 • ICT pro zdravotně postižené,
 • MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneNote, Project, InfoPath, Publisher, Visio, MS Office SharePoint Server). Open Office/Libre Office (Writer, Calc, Draw, Impres), rozdílová školení, Lotus Notes,
 • online kancelář (Google Apps, One Drive, Office 365),
 • operační systémy (Windows, Unix/Linux, Android),
 • bezpečnost ICT (požadavky normy ISO/IEC 27001ISMS, interní auditor),
 • obsluha periferních zařízení (interaktivní tabule, 3D tiskárna),
 • sociální sítě (Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn),
 • internetový marketing,
 • Adobe (Acrobat, Photoshop, Ilustrator, Premiere, Dreamweaver, Flash),
 • Corel (Corel Draw/Inkscape, Corel Photo-Paint),
 • úprava a správa fotografií (Adobe, Gimp, Zoner,Corel, Google Picasa),
 • multimedia (úpravy a editace multimediálních souborů),
 • Apple (iPad &iPhone, Mac, Apple iLife, Apple iWork),
 • projektový management (MS Project, Easy Project, ProjectLibre),
 • databáze (MS Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle),
 • kurzy pro správce: systémové nástroje, správa souborů, správa disků, zálohování, Windows Server, SharePoint,
 • AutoCAD, Inventor, Revit, 3D modelování,
 • SAP, Microsoft Dynamics, Enterprise Architect,
 • tvorba a optimalizace Webových stránek (HTML, CSS, SEO, Google Analytics),
 • programování (VBA, Visual Basic, C#, PHP, JavaScript, UML, Java, ASP.NET),
 • Help Desk, Service Desk.