Nabízíme spolupráci v rámci vyhlášené výzvy č. 40 – Podpora zaměstnanosti cílových skupin.

Jednou z podporovaných aktivit je zprostředkování zaměstnání, které může provádět pouze subjekt s příslušným oprávněním dle zákona č. 435/2004 Sb.

Naše organizace tímto oprávněním disponuje a její pracovníci mají dlouholeté zkušenosti v této oblasti.

Velmi rádi se staneme Vašimi partnery a společně přispějeme ke zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných skupin na trhu práce.

Nepožadujeme tři platy za zprostředkování zaměstnání. Naše cenové nabídky odpovídají našemu reálnému zapojení.

V případě výše uvedeného zájmu kontaktujte PhDr. Marii Jírů na info@centrumpracecr.cz

VÝZVA 40